Regelgeving Junior-cup (NL)

lollogoLet Op !!! : de Junior-Cup is geen kinderrace. Het is een volwaardige klasse en zal dus ook zo gejureerd en behandeld worden.

Musher.nl Junior- Cup (concept)
• Deelnemers moeten op de dag van deelname minimaal 10 jaar, en niet ouder dan 13 jaar zijn.
• In principe is er sprake van een Junior-Cup als er minimaal 5 deelnemers zijn.
• Ouders / Verzorgers staan er borg voor dat de deelnemers voldoende getraind en met degelijk materiaal aan de start komen. ( organisatie controleert en bepaalt dit)
• Het is verplicht om de Inschrijving van een deelnemer vergezeld te laten gaan met een verklaring van de ouders / verzorgers, dat ze toestemming geven voor deelname aan de junior-cup (zonder verklaring kan er niet worden gestart, formulier is te vinden op de site van musher.nl)
• Ouders / verzorgers dragen er zorg voor dat het formulier met de toestemming minimaal twee weken voor aanvang van de race in bezit is van de organisatie. ( dit zodat we tijdig deelnemers kunnen informeren en teleurstellingen kunnen voorkomen)
• Ouders / verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.
• De junior-cup gaat net als andere klassen over 2 dagen. De tijden van beide dagen worden opgeteld, wie dan de snelste is wordt de winnaar.
• Vervoermiddel is een step of lichte kar; deze wordt door de organisatie extra gekeurd,
• De klasse wordt zoals de volwassen klasse gewaardeerd ( 1e plaats, 2e plaats, 3e plaats enz. )
• Passende helm en handschoenen zijn uiteraard verplicht
• De regels die voor de volwassene klassen gelden zijn in de junior-cup ook van toepassing.
• Deelnemers worden geacht, zelfstandig, een of twee honden te kunnen mushen zonder interventie van een volwassene.
Dit betekent dat ouders /verzorgers wel een team, op de trail, mogen begeleiden met dien verstande dat ze :
– achter het team blijven
– Niet op het voertuig van de musher staan /zitten
– geen aanwijzingen aan de musher geven
– geen commando’s voor de honden geven, dit is voorbehouden aan de musher.
– achterop komende / inhalende teams op geen enkele wijze hinderen.
– op geen enkele manier ingrijpen in het verloop van de race.
(Wanneer bovengenoemde regels overtreden worden, wordt tot diskwalificatie van de musher overgegaan)

Happy Trails and Good Mush:

Musher.nl

  © Musher.nl